Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí poptávající se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl subjektu:


Marta Nádeníčková
se sídlem Litultovice 220,
747 55 Litultovice okr. Opava
IČ:
70301590
DIČ: CZ8052275418

Internetové stránky: www.graficke-sklo.cz

1. Poptávající bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje při žádosti o kalkulaci uvede správně.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účel registrace a za účelem vedení uživatelského účtu.

3. Marta Nádeníčková zpracovává od okamžiku, kdy poptávající odešle poptávku prostřednictvím formuláře na webu subjektu Marta Nádeníčková, o něm tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

4. V případě, že by se poptávající domníval, že Marta Nádeníčková provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
 • požádat Martu Nádeníčkovou nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Marta Nádeníčková odstranila takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li Marta Nádeníčková žádosti, má poptávající právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 5 let od poskytnutí souhlasu subjektu.

9. Společnost informuje, že každá fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů, právo na přenositelnost údajů a případně právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Právo odvolat souhlas i dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možno využít v pracovní době v sídle společnosti nebo prostřednictvím emailu info@graficke-sklo.cz.